1- Kontrol

    Bütün yıldırımdan korunma sistemleri; montaj sırasında, tamamlanmasından sonra ve tadil veya tevsiden sonra tecrübeli personel tarafından ve bu standarda uygunluk bakımından gözle kontrol edilmelidir. Gözle yapılan kontrol, tercihan 12 ayı aşmayan sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır.


    Ayrıca, bütün iletkenlerin, kuşak

     Elektrik tesislerinde akımın ve gerilimin 5O Hz’lik tam sinüs şeklinde olması istenir. Fakat bazı yan etkiler ve bozucu olaylar yüzünden elektriksel büyüklüklerin şekli bozulur ve harmonik ihtiva ederler. Bu yüzden çeşitli harmonik frekanslarında rezonans şartı daha kolay gerçekleşir. Bunların önlenmesinde temel frekans rezonanstaki kadar değildir. Ancak başka frekans

Elektrik üretiminde şu anda en hızlı geri dönüşü olan yakıt doğalgazdır. Hidroelektrik ( HES), Rüzgar Türbinleri (RES) ve Güneş Enerjisi (GES) , elektrik üretiminde yakıt maliyeti olmayan sistemler olmasına rağmen kurulum maliyetlerinin ve lisans bedellerinin yüksekliği nedeniyle yatırımın geri dönüşü uzun olduğundan zor bir yatırım şeklidir. Fosil yakıtlar Benzin ve Fuel Oil ise paha

En basit anlatımıyla "adi" topraklama olarak isimlendirilebilir. Topraklama hattının hiç olmadığı yerlerde nötr ucunun toprak hattına bağlanmasıyla elde edilen topraklamadır. Tabiki bu yöntem hiçbir zaman gerçek topraklamanın yerini tutamaz. Ancak çok acil durumlarda, topraklama hattı çekilene kadar idare etmek amacıyla sıfır

Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır. Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akacaktır böylece canlıların can güvenliğini sağlanacak ve cihazların zarar görmesini önlenecektir.
1. Jeneratör ve Trafoların Nötr Noktaları
2. Çeşitli

       Tesise bağlı alıcıların durumuna göre, kompanzasyonu gerçekleştirecek olan kondansatörler, temelde üç şekilde düzenlenir:

     Tekli kompanzasyon: Devamlı olarak işletmede bulunan oldukça büyük güçlü tüketicilerin ihtiyacını temin etmek için kondansatörler tüketicinin uçlarına doğrudan doğruya paralel bağlanırla

     Orta Avrupa ülkemize göre çok daha az güneşten yararlanmasına rağmen güneş enerjisine çok büyük yatırımlar yapmakta. güneyde İspanya ise Almanya gibi güneş tarlalarının en büyük destekçisi olma yolundadır. Ülkemizi değerlendirmeden önce Asya Kıtası ve yakın komşularımıza bakmakta fayda var. İran kendi topraklarında çıkan doğalgazı dönüşüm santrallerinde elektriğe çevirerek v

Düşük güç faktörü, tesiste aşağıdaki sorunlara neden olur:

    Üretici yönünden getirdiği sorunlar; kurulacak bir tesiste generatör ve transformatörlerin daha büyük güçte seçilmelerine neden olur, kumanda kontrol ve koruma cihazlarının daha büyük ve hassas olmalarına sebep olur. Kurulu bir tesiste de: üretim iletim ve dağıtımda kapasite ve verim düşer. iletkenlerde gerilim düş


Nükleer enerji günümüz elektrik ihtiyacının yaklaşık %17′sini karşılamaktadır. Bazı ülkeler enerjilerinin büyük bir kısmını nükleer santrallerden üretmektedir. Örneğin Fransa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre elektrik enerjisinin %75′ini nükleer enerjiden sağlamaktadır. Amerika ise enerjisinin %15′ini buradan karşılamakta fakat bazı bölgelerinde santralle

     Jeneratörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren genellikle elektromanyetik endüksiyon kullanan cihazlardır. Tam tersi olan elektrik enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesine yarayan motorlarla oldukça fazla benzerlik gösterirler.

Çalışma prensibi: Elektrik jeneratörlerinin çoğunun çalışma teorisi Faraday kanununa dayanır. Bir tel bobini çevreleye

1 |[2] |3 |4 |5 |6 |
Döviz