Paratoner veya yıldırımsavar veya şimşekçeker, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan şiddetli ışık görüntüsüne şimşek denir. Şimşeklerin yıldırıma dönüşebilmesi için bulutların yeryüzüne yakın birşekilde paralel olarak duru

EPDK; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2001), 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (2001), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (2003), 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu (2005) ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte ve yetkileri kullanmaktadır.

 

Söz konusu Kanunlar ile elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG'nin; yeterli, kaliteli, sü

     Kondansatörler yapıları gereği bir alternatif akım güç sistemine bağlandıklarında, reaktif güç üretir, reaktörler (bobinler) ise reaktif güç tüketir. Bunlar reaktif gücün kontrolünde mekanik anahtarlar ile beraber kullanılmaktadır. Sürekli değişim gösteren var (volt amper reaktif) üretimi ve tüketimi, önceleri aşırı veya düşük uyarılmış senkron makineler ile yapılmaktay

Biyokütle yeşil Bitkilerin güneş enerjisini Fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı organik Madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Karbon içeren organik maddeler oksijenle reaksiyona girdiklerinde ısı açığa çıkartırlar.

Biyokütleden enerji üretmenin birden fazla yolu vardır. Bunlardan bazıları yanma, alkol

UPS Nedir ?

     Kesintisiz güç kaynağı (İngilizce: Uninterruptible Power Supply - UPS), herhangi bir elektrik, elektronik cihazın şebeke beslemesinin (Genellikle 220 V AC ancak bazı ülkelerde 110 V AC) kesilmesini, tolerans dışı yüksek veya düşük gelmesini ö

       Elektrik ekipmanları normal şartlar altında nominal gerilim ve frekans toleransları içinde, düşük gerilim distorsiyonunda, dengeli yüklenmede ve imalatçının verdiği işletme şartlarında optimum olarak tasarlanır. Bu sınırların dışında işletme; sıcaklık artışlarına, düşük verimliliğe ve beklenmeyen çalışmalara neden olur. Büyük sapmalar, koruma elemanları

FARADAY KAFESİ

     Faraday’ ın, yapmış olduğu çalışmalarla iletken bir kafes içindeki elektrik alanın sıfır olduğunu belirlemesi üzerine Melsens 1884 de korunacak hacmi iletken bir kafes içine alma fikrini ortaya atmıştır. Melsens’ in kuracağı bu kafes sistemi şu şekilde olacaktı.

Korunacak olan yapı, çatısı ve yan duvarlar

Dünyamızda elektrik enerjisine ihtiyacın sürekli artması ve enerji üretiminin pahalılaşmasıdan dolayı  taşınan enerjinin ucuz ve hakiki iş gören aktif enerji olmasını zorunlu kılmaktadır. Bilindiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör veya bir flüoresan lamba vb. ise  bunlar manyetik alanlarının temini için, bağlı oldukları şebekeden bir reaktif akım

TEDAŞ Reaktif Güç Kompanzasyon Ceza Oranları
 
• Konut, villa, mesken abonelerde sözleşme gücüne uygun sayaç takılır,
reaktif ve kapasitif ceza uygulanmaz.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için reaktif, kapasitif ölçen
kombi elektrik sayaçı kullanımı zorunludur.
Sayaç takılmadığı durumda % 90 reaktif kullandığı varsayılarak
elektrik

      Termoelektrik etki, sıcaklık farklarının elektrige, elektrigin de sıcaklık farkına dönüşmesidir. Termoelektrik çeviricinin iki yanına sıcaklık farkı uygulandıgında bir gerilim farkı olusur, ya da biz gerilim uygularsak, termoelektrik çeviricinin her iki yanın da sıcaklık farkı olusur. Bunu elektrik üretmek, cisimleri soğutmak cisimleri ısıtmak yada cisimlerin sıcaklığının ö

1 |2 |[3] |4 |5 |6 |
Döviz