Demir - Çelik fabrikaları Enerjiye doymuyor mu?

Yüksek fırınların ve fabrikanın yüksek enerji talebi nedeniyle, dünya daki enerji kaynaklarını en çok kullanan sektör Demir - çelik sektörüdür. Çinli akademsiyenlerin hesaplamalarına göre Demir Çelik fabrikalarının enerji ihtiyacı 490 Milyon ton kömüre eşdeğer. Yada başka türlü Ülken

Atıklardan enerji elde edilmesi konusunda Türkiye ne durumda bir göz atalım istedik.

Atıklar denildiğinde bir kategori yapmak gerekirse:

1. Çöpler

2. Katı Atıklar: Plastik, lastik gibi

3. Sıvı atıklar: Madeni ve bitkisel Yağlar

4. Hayvansal ve bitkisel atıklar

1. Çöpler:

Şehirlerde evlerden toplanan çöpler belli alanlarda yığılarak toplanı

Pano bileşenlerinde koruma yani giriş güvenliğini sağlamak için IEC60298 standartları kullanılmaktadır. IEC standartları "Pano Üretim Standartları ve IEC" konulu makalemizde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. IEC 60298 standardıyla elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlanması amaçlanarak, metal mahfazalı şalt panoları "Metal-Clad", "Bölümlendirilmiş Pano" ve "Dolap Tipi" olmak üzere

Bio-gaz : Büyük ve küçük baş hayvanların dışkılarından enerji elde edilmesi

Enerji üretiminde Hayvanların katkısı nasıl olacak. Enerji üretiminin doğal kaynaklardan karşılanması için yoğun çalışmalar yapılırken, enerji ihtiyacının en çok olduğu ülkelerden birisi olan Türkiye malesef doğal enerji kaynaklarını yeteri kadar kullanamıy

Doğal gaz kullanımının yaygın olduğu Ülkemizde, Doğalgazlı jeneratörlerin kullanılması aynı oranda gelişmiş değildir. Bunun en önemli nedenlerinden birincisi Doğal gaz jeneratörlerinin fiyatlarının Dizel Jeneratörlerle kıyaslandığında çok pahalı olmasıdır. Kullanmakta olduğu Dizel jeneratörü olanların ise bunu değerlendirip, yeni bir Doğalgazlı jeneratör alması ise çok daha masraflı bir yatırım

Jeneratörlerde Fuel Oil Kullanımı Özellikle Ortadoğuda çok yaygın olarak kullanılıyor. Düşük devirli güçlü Fuel Oil Yakıtlı Jeneratörlerle ( Aynı zamanda çeşitli bitkisel veya madeni yağlarda yakıt olarak kullanılabilir) elektrik üretmek Dizel Yakıtlı Motorlara göre çok daha ekonomik olmaktadır.

Özellikle Ortadoğu da Fuel Oil Yaygınlığı ve ucuzluğu bu tip jeneratörlerle elektrik üretmey

Dünyada hızla gelişen geleneksel yenilenebilir enerji kaynaklarına bir alternatif olarak Birleşik Isı ve Güç (CHP) Sistemlerine olan ilgi büyüyor.

Bu yazıda Etkili bir CHP Sisytemi ve özelliklerini inceleyeceğiz.

Kombine ısı ve güç Sistemi tek bir süreç içinde kullanılabilir ısı ve güç üretimi olarak tanımlanabilir.

Jeneratör ile elektrik enerjisi üretilirken çok yü

Geçmişte, güç kaynağı tasarımcıları özellikle bu istikrarlı, düşük dc gerilimi, yüksek AC gerilimlere dönüştürecek cihazların tasarımı üzerinde yoğunlaştı.

Bugün, bu tür cihazlar hiç de bu görevleri yerine getiremiyor artan verimlilik ve birbirleri ile akıllı iletişimin artan yetenekleri daha yüksek güvenilirlik üretim yerine öne çıkıyor.

 Rüzgarın gücü, Güç Elektroniği sektörü üzerinde dramatik bir baskı yapıyor. Rüzgar türbini performansını geliştirmek verimliliğini arttırmak için sektör üzerinde baskı uyguluyor.

ABD rüzgar enerjisi tesisleri, toplam kapasitesi 10.000 MW aşıyor ve bu tipik bir gün içinde ortalama 2.5 milyon evin harcadığı güc için yeterli elektrik üretmektedir.  Bugünkü performansı ile,

Jeneratör kabinleri değişik tiplerde olabiiyor:

1. Tip: Sadece jeneratör kapatmak ve hava şartlarından korumak için yapılan kabinler veya konteynerler.

2. Tip: Jeneratörü sadece hava şartlarından korumakla kalmayıp aynı zamanda ortama verdiği sesi engellemeye yarayan içleri özel olarak yalıtılmış, daha kalın saç malzemeden yapılmış Ses İzolasyonlu kabin ve konteynerlerdir.

1 |2 |3 |4 |[5] |6 |
Döviz